Βασικά σημεία

2)Το συνταγμα θα προέλθει από συζητήσεις με όλες τις κοινότητες

  • ) Η Κυβέρνηση προσφέρει ευρεία αυτοκυβέρνηση. Θα πρέπει να εκπονηθεί φιλελεύθερο συνταγμα.
  • ) Οι υπουργοί θα είναι Κύπριοι, εκτός  από τις Εξωτερικών  και Άμυνας που θα παραμείνει στον Κυβερνήτη. Στον Κυβερνήτη θα παραμείνη και η δημόσια ασφάλεια έως ότου θεωρείται αναγκαίο.
  • ) Η Βουλή θα έχει αιρετή πλειοψηφεία.
  • ) Θα εκλέγεται από τη βουλή Κύπριος Πρωθυπουργός, με την έγκριση του Κυβερνήτη. Τα υπουργεία θα κατανέμονται από τον πρωθυπουργό.
  • ) Θα υπάρχει αντιπροσώπευση των Τούρκων στο υπουργικό συμβούλιο.
  • τ) Εγγυήσεις για τα δικαιώματα των πολιτών και την ανεξαρτησία της δημόσιας υπηρεσίας.

3)Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ των προτέρων για το συνταγμα . Μπορεί ο Μακάριος να πει τις απόψεις του  κατα τη συζήτηση.

4) Η Βια δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή συντάγματος. Η δυνατότητα εφαρμογής εξαρτάται από την ειρήνευση.

5) Ο Μακαριος θα δηλώσει και θα λάβει ενεργά μέτρα για να τεθεί τέρμα στη βία

6) Θα αίρονται οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ανάλογα με την επιστροφή στην ομαλότητα.

7) Η μορφή του συντάγματος θα λαβει υπόψιν όλες τις αποχρώσεις της κοινής γνώμης.

Categories: